1. Hình Thức Ưu Đãi Cho Khách Hàng:

- Khi đặt hàng online bất kỳ sản phẩm nào tại website Khách hàng được giảm trừ ngay

2. Hình Thức 

-

3. Hình Thức Đỗi Trả Hàng 

- Shop chỉ cho đổi trả hàng trong ngày (tùy vào sản phẩm).